/* */

Rekonstrukce hal


V rámci rekonstrukcí hal provádí DM STAVSTAV MORAVIA s.r.o.
Generálni opravy a úpravy stávajicího opláštěni, výměny prosklení drátoskla, popř. za polykarbonát, výměny Ω profilů apod.

REFERENCE:

Generální oprava střech a štítové stěny HALA5 Vítkovice a.s.

Generální oprava střech a obvod.pláště HALA9 Vítkovice a.s.

Výstavba výrobní haly areál ZLATNÍK Ostrava-Kunčice

Zadavatel: FORCUT s.r.o

Generální oprava světlíků a střech v areálu BONATRANS

Generální oprava světlíků a střech v areálu BONATRANS 2 ETAPA

Kompletní rekonstrukce haly v areálu LINDE OSTRAVA

Kompletní rekonstrukce budovy teplárny ŽDB GROUP BOHUMÍN

Kompletní výměna drátoskla a Ω profilu, povrchová úprava kovové konstrukce, čištění, zednické opravy a malba stěn haly.

Rekonstrukce sedlových světlíků v areálu Vítkovice,Válcovna Trub

Zadavatel: Třinecké Železárny a.s.

Rekonstrukce světlíku mořírny ŽDB GROUP BOHUMÍN

Kompletní výměna drátoskla a klempířských prvků.

Oprava opláštění na DOLE ŠVERMA

Kompletní výměna drátoskla a prorezivělých profilů, očištění kovových konstrukcí, nátěr podhledu střechy celého objektu.

Rekonstrukce opláštění haly válcovny ŽDB GROUP BOHUMÍN

Rekonstrukce opláštění, přesklení drátoskla za polykarbonát.

Rekonstrukce haly VELKÉ PAVLOVICE

Zednické opravy, čištění a malba stěn haly a kanceláří, čištění a malba stropu, vybroušení, oprava a nátěr podlahy.

Zateplení severní části dvojhalí struskotvaru Arcelor Mittal a.s.

povrchová oprava kov. konstrukcí, výměna oken z dratoskla za polykarbonát, kompletní zateplení budovy

Obnova severní a jižní stěny kotelny Z4

povrchová oprava kovových konstrukcí, výměna dratoskla a výměna prorezivělých Ω profilů

GO světlíku oken P800

povrchová oprava kovových konstrukcí, výměna dratoskla a výměna prorezivělých Ω profilů